آموزش کاربردی ورد 2007 و 2010
44 بازدید
محل ارائه: قم
مقطع: دیپلم
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تذکر: این جزوه به عنوان کمک آموزشی و مبتنی بر کلاس تدوین یافته است؛ لذا برخی مطالب نیاز مند توضیح و بیان نکات است، که در پایین صفحات جا برای یاداشت آن در نظر گرفته شده است.