نرم افزار نوید 1
60 بازدید
محل ارائه: مجتمع آموزش عالی فقه و معارف اسلامی ـ نمایشگاه توانمدی های طلاب
نوع اثر: لوح فشرده
کشور محل پخش: ایران
تاریخ نمایش : 1385
زبان : فارسی
زبان : فارسی